Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Remove the two 7.1 mm Phillips screws securing the display data cable retainer to the upper case. Remove the display data cable retainer.
  • Remove the two 7.1 mm Phillips screws securing the display data cable retainer to the upper case.

  • Remove the display data cable retainer.

上部ケースにディスプレイデータケーブルのリテイナーを固定している7.1 mmプラスネジを2本外します。

ディスプレイデータケーブルのリテイナーを取り出します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.