Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands
Stap 15
Get recent apps button and back button free from the adhesive on the mid plate. Pry up the USB charging board and remove it. Pry up the USB charging board and remove it.
  • Get recent apps button and back button free from the adhesive on the mid plate.

  • Pry up the USB charging board and remove it.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.