Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use the flat end of a spudger to lift the left fan connector out of its socket on the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to lift the left fan connector out of its socket on the logic board.

  • It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector.

スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから左側ファンコネクタを持ち上げます。

コネクタを解放するには、ファンケーブルワイヤーの下からスパッジャーを軸方向に捻るのが効果的です。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.