Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 48 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 31
Two wide strips of tape connect the LCD to the speakers. Hold the LCD with one hand, and the rear body of the iPad with the other.
  • Two wide strips of tape connect the LCD to the speakers.

  • Hold the LCD with one hand, and the rear body of the iPad with the other.

  • Do not attempt to fully remove the LCD from the iPad.

  • Gently pull the LCD away from the speakers to separate the tape, being careful not to pull on the digitizer cable.

两个宽胶带将LCD与扬声器相连。

一只手抓住LCD,另一只手抓住iPad下面的主体。

切勿尝试从iPad上完全取出LCD。

轻轻地将LCD从扬声器上的胶带中拉出来,小心不要拉动排线。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.