Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 48 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 22
Insert the tip of one last pick next to the previous step's pick, and slide it beneath the home button. Stop about an inch from the right-hand side to avoid cutting the digitizer cable. Insert the pick slightly deeper and work it back toward the home button.
  • Insert the tip of one last pick next to the previous step's pick, and slide it beneath the home button.

  • Stop about an inch from the right-hand side to avoid cutting the digitizer cable.

  • Insert the pick slightly deeper and work it back toward the home button.

  • Again, be sure to only slide the pick toward the center of the iPad when it is fully inserted; otherwise you may damage the antenna beneath the glass.

拿一片新的撬片来从刚才那片撬片右边Home键下方继续滑动。

在距离右侧边缘约一英寸的位置前停下,以避免切割到排线。

将撬片深入,再往回滑动至Home键处。

再次,请确保只有当撬片完全插入iPad时,才能向iPad的中心滑动; 否则可能会损坏玻璃面板下方的天线。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.