Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 48 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Reheat the iOpener and place it on the top edge of the iPad, over the front-facing camera.
  • Reheat the iOpener and place it on the top edge of the iPad, over the front-facing camera.

  • Be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. Wait at least ten minutes before reheating the iOpener.

  • If you have a flexible iOpener, you can bend it to heat both the upper left corner and the upper edge at the same time.

Refaites chauffer l'iOpener et placez-le sur le bord supérieur de l'iPad, sur la caméra frontale.

Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Attendez au moins dix minutes avant de le refaire chauffer.

Si vous avez un iOpener flexible, vous pouvez le plier pour chauffer le coin supérieur gauche et le bord supérieur en même temps.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.