Ga door naar hoofdinhoud
Engels
Nederlands
Stap 2
Remove the anti-static tape covering the camera connectors.
Removing the camera cover
  • Remove the anti-static tape covering the camera connectors.

  • Using the T5 Torx Screwdriver, remove the screws to be able to have access to the vibrator

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.