Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 12 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Press the Xbox 360 opening tool down into the two remaining clips near the power connector.
  • Press the Xbox 360 opening tool down into the two remaining clips near the power connector.

  • Push the upper and lower cases apart to fully release the retaining clips.

Drück das Xbox 360 Opening Tool unten in die zwei verbleibenden Schlitze um die Klammern in der Nähe der Stromverbindung zu trennen.

Drücke die beiden Gehäuseteile auseinander um sie komplett voneinander zu trennen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.