Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 12 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
The upper and lower cases are held together by seven release latches located on the back of the console. Their locations are highlighted in red. The upper and lower cases are held together by seven release latches located on the back of the console. Their locations are highlighted in red.
  • The upper and lower cases are held together by seven release latches located on the back of the console. Their locations are highlighted in red.

Die obere und untere Seite der Hülle werden zusammengehalten von 7 weiteren Verriegelungen auf der Rückseite der Konsole. Ihre Positionen sind rot markiert.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.