Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 13 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3 vertalen

Stap 3
Remove the faceplate from the front face of the console.
  • Remove the faceplate from the front face of the console.

Entferne die Frontabdeckung.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.