Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 13 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6 vertalen

Stap 6
Remove the bottom vent from the 360.
  • Remove the bottom vent from the 360.

Hebe den Lüfter aus dem Gehäuse.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.