Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 12 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
The upper and lower cases are held together by seven release latches located on the back of the console. Their locations are highlighted in red. The upper and lower cases are held together by seven release latches located on the back of the console. Their locations are highlighted in red.
  • The upper and lower cases are held together by seven release latches located on the back of the console. Their locations are highlighted in red.

上部と下部のケースは、コンソール裏側の7つのリリースラッチによって固定されています。ラッチの位置は赤でハイライトしています。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.