Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 12 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
The upper and lower cases are attached via several latches, located in the front and back of the console. These latches must be disengaged to separate the upper case from the console. Use the flat end of a spudger to release the following latches: Above the front-facing USB ports.
  • The upper and lower cases are attached via several latches, located in the front and back of the console. These latches must be disengaged to separate the upper case from the console.

  • Use the flat end of a spudger to release the following latches:

  • Above the front-facing USB ports.

  • Beneath the front-facing USB ports.

  • Above the Memory Unit slots.

上部と下部のケースは、コンソールの正面側と背面側に留められたラッチによって取り付けられています。 上部ケースをコンソールから外すには、ラッチを外さなければなりません。

スパッジャーの平面側先端を使って、次のラッチを外します。

正面側USBポートの上

正面側USBポートの下

メモリユニットスロットの上

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.