Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 13 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6 vertalen

Stap 6
The last clip is hidden underneath the rubber foot nearest the back of the console. Use the tip of your spudger to release the clip on the top vent nearest the back of the Xbox.
  • The last clip is hidden underneath the rubber foot nearest the back of the console.

  • Use the tip of your spudger to release the clip on the top vent nearest the back of the Xbox.

  • Remove the top vent from the 360.

L'ultima clip è nascosta dietro al piedino in gomma più vicino al retro della console.

Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancetto della presa d'aria superiore più vicino al retro della Xbox.

Rimuovi la presa d'aria superiore dalla Xbox 360.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.