Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 13 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
To release the clips, work from the middle of the top vent. While slightly lifting the front edge of the top vent, use the tip of a spudger to push the clips closest to the center of the top vent towards the inside of the console.
  • To release the clips, work from the middle of the top vent.

  • While slightly lifting the front edge of the top vent, use the tip of a spudger to push the clips closest to the center of the top vent towards the inside of the console.

Per rilasciare i ganci della presa d'aria superiore, inizia da quelli centrali.

Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria superiore, spingi le clip centrali verso l'interno della console con la punta di uno spudger.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.