Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 13 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
In the next few steps, you will use the tip of a spudger or the finger of an Xbox 360 opening tool to release the clips along the left and right sides of the bottom vent. Their locations are highlighted in red. You will insert the tool into the holes molded into the white plastic side case pieces. You will insert the tool into the holes molded into the white plastic side case pieces.
  • In the next few steps, you will use the tip of a spudger or the finger of an Xbox 360 opening tool to release the clips along the left and right sides of the bottom vent. Their locations are highlighted in red.

  • You will insert the tool into the holes molded into the white plastic side case pieces.

次の手順では、スパッジャーもしくはXbox 360開口ツールの先端を使って、下部ベントの左右に沿って留められたクリップを外します。クリップの位置は赤く表示しています。

プラスチックのサイドケース部分にあるホールの中にツールを差し込みます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.