Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Use the edge of an iPod opening tool to remove the piece of tape covering the display data cable.
  • Use the edge of an iPod opening tool to remove the piece of tape covering the display data cable.

iPod開口ツールの先端を使って、ディスプレイデータケーブルを覆っているテープを剥がします。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.