Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 2
The fan connector is trapped under the edge of the fan and cannot be disconnected until the fan is moved. Do not attempt to remove the fan entirely. Lift the fan straight up to free the captive screw from its hole in the logic board.
  • The fan connector is trapped under the edge of the fan and cannot be disconnected until the fan is moved.

  • Do not attempt to remove the fan entirely.

  • Lift the fan straight up to free the captive screw from its hole in the logic board.

  • Pull the fan away from the SSD until you can easily access the fan connector.

De aansluiting van de ventilator zit vast onder de rand van de ventilator en kan niet worden losgekoppeld zolang de ventilator niet is verwijderd.

Probeer de ventilator nog niet volledig te verwijderen.

Til de ventilator in een rechte beweging omhoog om de borgschroef uit het gat in het logic board te verwijderen.

Trek de ventilator van de SSD weg tot je de aansluiting van de ventilator gemakkelijk kunt bereiken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.