Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 12 vertalen

Stap 12
Carefully slide the logic board assembly out of the Mac mini, minding any cables that may get caught. Carefully slide the logic board assembly out of the Mac mini, minding any cables that may get caught.
  • Carefully slide the logic board assembly out of the Mac mini, minding any cables that may get caught.

Desliza con cuidado el conjunto de la placa lógica fuera de la Mac mini, teniendo en cuenta los cables que puedan quedar atrapados.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.