Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
To remove the logic board, the two cylindrical rods of the Mac mini Logic Board Removal Tool must be inserted into the holes highlighted in red. Inserting instruments into any logic board holes other than the ones highlighted in red may destroy the logic board.
  • To remove the logic board, the two cylindrical rods of the Mac mini Logic Board Removal Tool must be inserted into the holes highlighted in red. Inserting instruments into any logic board holes other than the ones highlighted in red may destroy the logic board.

  • Insert the Mac mini Logic Board Removal Tool into the two holes highlighted in red. Be sure the rods make contact with the case under the logic board before proceeding.

Para extraer la placa lógica, las dos varillas cilíndricas de la herramienta de extracción Mac mini Logic Board deben insertarse en los orificios resaltados en rojo. Insertar instrumentos en cualquier orificio de la placa lógica que no sean los resaltados en rojo puede destruir la placa lógica.

Inserta la herramienta de extracción de la placa base del Mac minien los dos orificios resaltados en rojo. Asegúrate de que las varillas entren en contacto con la caja debajo de la placa lógica antes de continuar.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.