Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6 vertalen

Stap 6
Lift the Blu-ray drive slightly by its right edge to dislodge the control board from its housing. Remove the Blu-ray drive from the PS3.
  • Lift the Blu-ray drive slightly by its right edge to dislodge the control board from its housing.

  • Remove the Blu-ray drive from the PS3.

  • After you reinstall the Blu-ray drive, be sure the control board is firmly seated in the lower case before proceeding.

  • If replacing the Blu-ray drive with a new drive, swap the circuit board from your old drive into the new drive.

Blu-rayドライブの右端をつまんで、少し持ち上げて、筐体からコントロール基板を取り除きます。

PS3からBlu-rayドライブを取り外します。

Blu-rayドライブを再度取り付けた後、作業を続ける前に、コントロール基板が下部ケースの上にしっかりと固定されているか必ず確認してください。

ブルーレイドライブを新しいドライブと交換するときは、回路基板を移し替えてください

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.