Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6 vertalen

Stap 6
Lift the Blu-ray drive slightly by its right edge to dislodge the control board from its housing. Remove the Blu-ray drive from the PS3.
  • Lift the Blu-ray drive slightly by its right edge to dislodge the control board from its housing.

  • Remove the Blu-ray drive from the PS3.

  • After you reinstall the Blu-ray drive, be sure the control board is firmly seated in the lower case before proceeding.

  • If replacing the Blu-ray drive with a new drive, swap the circuit board from your old drive into the new drive.

Solleva il lettore Blu-Ray dal suo bordo destro per rimuovere la scheda di controllo dal suo alloggio.

Rimuovi il lettore Blu-Ray dalla PS3.

Dopo aver reinstallato il lettore, assicurati che la scheda di controllo sia ben posizionata nella scocca inferiore prima di procedere.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.