Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Pull the DC-Out cables straight up to lift their connector up and out of its socket on the power supply.
  • Pull the DC-Out cables straight up to lift their connector up and out of its socket on the power supply.

DC-Outケーブルをまっすぐ引き上げ、コネクタを持ち上げて、電源のソケットから外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.