Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Remove the four 13.3 mm T8 security Torx screws beneath the Blu-ray drive opening. (Some models may only have three screws)
  • Remove the four 13.3 mm T8 security Torx screws beneath the Blu-ray drive opening. (Some models may only have three screws)

Blu-rayドライブの開口部下側の13.3mmT8セキュリティトルクスネジを4本外します(ネジが3本しかないモデルもあります)。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.