Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 4
Peel back the final battery adhesive tab from the bottom edge of the battery. Gently pull the battery adhesive tab upward and away from the battery, allowing the adhesive strip to slowly slide out from between the battery and the rear case. Place one hand over the battery as the final strip comes out, or it may fling the battery out of the iPhone. Continue pulling until the final strip comes free from the iPhone.
  • Peel back the final battery adhesive tab from the bottom edge of the battery. Gently pull the battery adhesive tab upward and away from the battery, allowing the adhesive strip to slowly slide out from between the battery and the rear case.

  • Place one hand over the battery as the final strip comes out, or it may fling the battery out of the iPhone.

  • Continue pulling until the final strip comes free from the iPhone.

  • If you removed all three adhesive strips successfully, continue to step 24. Otherwise, if the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).

  • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive. Use the flat end of a spudger to gently lift the battery.

  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.

  • Do not pry against the logic board, or you may permanently damage your iPhone. Do not pry under the topmost section of the battery, near the volume up button and mute switch, or you may damage the audio controls cable, which is adhered to the rear case just beneath the battery.

  • For alternative methods to unstick the battery, continue with the next step below.

Trek ook de laatste kleefstrip, aan de onderkant van de batterij, los.

Trek de kleefstrip voorzichtig naar boven en weg van de batterij, zodat deze los kan komen uit de ruimte tussen de batterij en de achterste behuizing.

Plaats een hand op de batterij bij het losmaken van de laatste kleefstrip, aangezien de batterij er anders uit kan vliegen.

Blijf trekken tot de laatste kleefstrip loskomt uit de iPhone.

Als je alle drie de kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen, kun je de volgende twee stappen overslaan.

Als een van de kleefstrips onder de batterij is afgebroken en niet meer kon worden vastgepakt, ga je verder met de volgende stap.

-[* black] Peel back the final battery adhesive tab from the bottom edge of the battery.
-[* black] Gently pull the battery adhesive tab upward and away from the battery, allowing the adhesive strip to slowly slide out from between the battery and the rear case.
+[* black] Peel back the final battery adhesive tab from the bottom edge of the battery. Gently pull the battery adhesive tab upward and away from the battery, allowing the adhesive strip to slowly slide out from between the battery and the rear case.
[* icon_caution] Place one hand over the battery as the final strip comes out, or it may fling the battery out of the iPhone.
[* black] Continue pulling until the final strip comes free from the iPhone.
- [* black] If you removed all three adhesive strips successfully, ***[guide|29424|skip over the next two steps|stepid=69610]***.
- [* icon_caution] If any of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, ***continue with the next step below***.
+[* icon_note] If you removed all three adhesive strips successfully, continue to ***step 24***. Otherwise, if the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).
+ [* black] Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive. Use the flat end of a spudger to gently lift the battery.
+ [* icon_caution] Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
+ [* icon_caution] ***Do not*** pry against the logic board, or you may permanently damage your iPhone. ***Do not*** pry under the topmost section of the battery, near the volume up button and mute switch, or you may damage the [guide|31183|audio controls cable|stepid=74381|new_window=true], which is adhered to the rear case just beneath the battery.
+[* icon_note] For alternative methods to unstick the battery, ***continue with the next step below***.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.