Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
Peel back the second battery adhesive tab from the other side of the battery. Again, pull and slowly stretch the adhesive tab to slide it out from between the battery and the rear case.
  • Peel back the second battery adhesive tab from the other side of the battery.

  • Again, pull and slowly stretch the adhesive tab to slide it out from between the battery and the rear case.

  • Continue pulling the adhesive tab until it releases completely from the battery. If it breaks, try to retrieve the remaining length and continue pulling, or proceed as instructed below.

Peuter ook de tweede kleefstrip los, aan de andere kant van de batterij.

Trek opnieuw totdat de strip zich uitrekt en doe dit tot de strip loskomt uit de ruimte tussen de batterij en de achterste behuizing.

Blijf trekken tot het volledig vrijkomt onder de batterij. Als het breekt, probeer je de rest van de strip nogmaals vast te pakken en trek je door, of ga verder zoals hieronder wordt aangegeven.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.