Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 18 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 8
Use a clean fingernail or the edge of an opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
  • Use a clean fingernail or the edge of an opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.

  • Take care to only pry up on the battery connector, and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.

Gebruik je nagel of de zijkant van een openingstool om de batterijaansluiting op subtiele wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.

Zorg ervoor dat je enkel de batterijaansluiting en niet het contact op het logic board omhoog duwt. Als je het contact op het logic board omhoog probeert te duwen, loop je het risico de volledige aansluiting te beschadigen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.