Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 13 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Continue prying the display assembly away from the rear panel along the bottom and left edges of the iPad. Use extreme caution as you approach the top edge of the iPad. The digitizer ribbon cable is located near the edge of the rear panel and can easily be damaged.
  • Continue prying the display assembly away from the rear panel along the bottom and left edges of the iPad.

  • Use extreme caution as you approach the top edge of the iPad. The digitizer ribbon cable is located near the edge of the rear panel and can easily be damaged.

続けて、iPadの左下端に沿ってリアパネルからディスプレイアセンブリをこじ開けます。

iPadの上端にアクセスするときは細心の注意を払ってください。デジタイザーリボンケーブルは、リアパネル端付近にあり、容易にダメージを受けてしまいます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.