Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 13 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7
In the following steps, you will disconnect the three cables attaching the display assembly to the logic board. The cables are for the following components:
  • In the following steps, you will disconnect the three cables attaching the display assembly to the logic board. The cables are for the following components:

  • Digitizer

  • Ambient Light Sensor

  • Display Data Cable

次の手順では、ディスプレイアセンブリをロジックボードに接続している3本のケーブルを外します。ケーブルは、次のコンポーネント用です。

デジタイザー

環境光センサー

ディスプレイデータケーブル

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.