Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.

  • Power off your iPhone before beginning disassembly.

  • Remove the two 3.6 mm-long P2 Pentalobe screws next to the Lightning connector.

Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.

Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.

Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm de long situées de part et d'autre du connecteur Lightning.

[* icon_caution] Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
[* black] Power off your iPhone before beginning disassembly.
-[* red] Remove the two 3.6 mm-long Pentalobe screws next to the Lightning connector.
+[* red] Remove the two 3.6 mm-long P2 Pentalobe screws next to the Lightning connector.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.