Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
Removing the front panel assembly cable bracket screws
  • Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:

  • Three 1.2 mm screws

  • One 1.7 mm screw

  • One 3.1 mm screw

  • Incorrect placement of these screws during reassembly will cause permanent damage to your iPhone's logic board.

Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :

Trois vis de 1,2 mm

Une vis de 1,7 mm

Une vis de 3,1 mm

Si ces vis sont placées au mauvais endroit lorsque vous remontez votre appareil, vous risquez de causer des dommages irréversibles à la carte mère de votre iPhone.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.