Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7
Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
  • Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.

Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.