Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 3
Remove the two 2.84 mm T5 Torx screws securing the dock connector cable to the rear panel assembly.
  • Remove the two 2.84 mm T5 Torx screws securing the dock connector cable to the rear panel assembly.

ドックコネクタケーブルをリアパネルアセンブリに固定している2.84mm T5トルクスネジを2本外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.