Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 2
Remove the single 2.84 mm T5 Torx screw connecting the dock connector cable to the rear case assembly.
  • Remove the single 2.84 mm T5 Torx screw connecting the dock connector cable to the rear case assembly.

ドックコネクタケーブルをリアケースアセンブリに接続している2.84mm T5トルクスネジを1本外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.