Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
The rubber membrane surrounding the home button is very thin and tears easily. Apply mild heat (with an iOpener, heat gun, or hair dryer) to soften the adhesive securing the home button membrane.
  • The rubber membrane surrounding the home button is very thin and tears easily.

  • Apply mild heat (with an iOpener, heat gun, or hair dryer) to soften the adhesive securing the home button membrane.

  • Using your fingertip, apply firm, constant pressure on the home button from the front side of the display assembly, until the membrane starts to separate from the front panel.

  • Do not push the home button all the way through—you only need to get a corner free so that you can pry it free with a spudger.

轻柔地将位于顶端左侧的home键抬升起来,使之从前面板脱离。

请勿始终向上推home键-您只需让一个角脱落,这样您就能用撬棒方便地翘起它。

这层膜很薄。假如您感觉您马上要将按键撕坏了,请施以微热(使用 iOpener,热枪或吹风机)并再试一次。

[* icon_caution] The rubber membrane surrounding the home button is very thin and tears easily.
[*
black] Gently pushApply mild heat (with an [product|IF145-198-2|iOpener], heat gun, or hair dryer) to soften the top left corner ofadhesive securing the home button up awaymembrane.
[* black] Using your fingertip, apply firm, constant pressure on the home button from the front side of the display assembly, until the membrane starts to separate
from the front panel.
[* icon_caution] The rubber membrane surrounding the home button is very thin and tears easily.
[*
black] Gently pushApply mild heat (with an [product|IF145-198-2|iOpener], heat gun, or hair dryer) to soften the top left corner ofadhesive securing the home button up awaymembrane.
[* black] Using your fingertip, apply firm, constant pressure on the home button from the front side of the display assembly, until the membrane starts to separate
from the front panel.
[* icon_caution] Do not push the home button all the way through—you only need to get a corner free so that you can pry it free with a spudger.
[* icon_note] This membrane is very thin. If you feel like you're going to tear the button, apply mild heat (with an [product|IF145-198-2|iOpener], heat gun, or hair dryer) and try again.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.