Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
The rubber membrane surrounding the home button is very thin and tears easily. Apply mild heat (with an iOpener, heat gun, or hair dryer) to soften the adhesive securing the home button membrane.
  • The rubber membrane surrounding the home button is very thin and tears easily.

  • Apply mild heat (with an iOpener, heat gun, or hair dryer) to soften the adhesive securing the home button membrane.

  • Using your fingertip, apply firm, constant pressure on the home button from the front side of the display assembly, until the membrane starts to separate from the front panel.

  • Do not push the home button all the way through—you only need to get a corner free so that you can pry it free with a spudger.

Cuidadosamente empuja la esquina superior izquierda del boton de inicio hacia arriba del panel frontal.

No empujes el botón de inicio completamente afuera—solo necesitas liberar una esquina para que puedas separarlo con un spudger.

Esta membrana es muy delgada. Si sientes como que vas a romper el botón, aplica un poco de calor (con un iOpener, pistola de aire caliente, o una secadora de pelo) y intenta otra vez.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.