Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 5
Use the flat end of a spudger to lift the volume control cable connector up off of its socket. Only pry up on the connector, not the socket on the logic board or you risk permanent damage.
  • Use the flat end of a spudger to lift the volume control cable connector up off of its socket.

  • Only pry up on the connector, not the socket on the logic board or you risk permanent damage.

スパッジャーの平面側先端を使って、ボリュームコントールのケーブルコネクターをソケットから持ち上げて外します。

ロジックボード上のソケットではなく、コネクターのみを持ち上げてください。ソケットに接触すると永久的なダメージの原因となります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.