Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 2
Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly. Slowly pull the adhesive tab away from the battery, toward the bottom of the iPhone. To avoid tearing the adhesive strip, be careful not to snag it against the vibrator or other components near the battery.
  • Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly.

  • Slowly pull the adhesive tab away from the battery, toward the bottom of the iPhone.

  • To avoid tearing the adhesive strip, be careful not to snag it against the vibrator or other components near the battery.

  • Pull steadily, maintaining constant tension on the strip until it slips out from between the battery and the rear case. For best results, pull the strip at a 60º angle or less.

  • The strip will stretch to many times its original length. Continue pulling and re-grab the strip near the battery if necessary.

  • If the strip breaks, carefully try to retrieve it with your tweezers (without damaging the battery) and continue pulling. If the strip breaks off underneath the battery and can't be retrieved, continue with the steps below.

Probeer de kleefstrips vlak en ongerimpeld te houden tijdens deze procedure; gerimpelde strips zullen aan zichzelf vast gaan plakken en breken en voorkomen dat je ze er in een geheel uit kunt trekken.

Trek de kleefstrips langzaam weg van de batterij, in de richting van de onderkant van de iPhone.

Om te voorkomen dat je de kleefstrip laat scheuren, moet je erop letten dat je de strips niet langs de trilmotor of andere onderdelen dichtbij de batterij trekt.

Trek met een stevige, constante kracht en houd constante druk op de strips als deze loskomen tussen de batterij en de achterste behuizing. Voor het beste resultaat trek je de strips in een hoek van ongeveer 60 graden of minder.

De strips zullen een vele malen hun lengte langer worden dan de originele lengte. Ga verder met trekken en zorg dat je de strips telkens dicht bij de batterij herpakt.

Als een van de kleefstrips breekt, probeer deze dan opnieuw vast te pakken met je pincet (zonder daarbij je batterij te beschadigen) en blijf doortrekken. Als de strip onder de batterij afbreekt en niet meer kan worden vastgepakt, ga je verder met de volgende stappen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.