Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Use an iPod opening tool to carefully lift the rear camera connector up off its socket on the logic board. Remove the rear camera.
  • Use an iPod opening tool to carefully lift the rear camera connector up off its socket on the logic board.

  • Remove the rear camera.

用iPod开口工具松开扣在主板上的后置摄像头排线。

取下后置摄像头。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.