Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Use a plastic opening tool to pry the lower antenna connector up off its socket on the logic board.
  • Use a plastic opening tool to pry the lower antenna connector up off its socket on the logic board.

プラスチック製の開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからアンテナコネクター下側を引き上げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.