Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Place a guitar pick between the click wheel and the case of the Nano and remove the metal spudger. Pry up the edges of the click wheel with the guitar pick until the click wheel comes free from the case.
  • Place a guitar pick between the click wheel and the case of the Nano and remove the metal spudger.

  • Pry up the edges of the click wheel with the guitar pick until the click wheel comes free from the case.

  • Do not try to completely remove the click wheel yet, as it is still held in place by a ribbon cable.

Placez un médiator entre la molette cliquable et le boîtier du Nano et retirez le spudger en métal.

Faites levier sur les bords de la molette cliquable avec le méidator jusqu'à ce que la molette cliquable sorte de la coque.

N'essayez pas d'enlever complètement la molette cliquable, car elle est toujours fixée en place par une nappe.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.