Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Remove the two 3.2 mm screws.
  • Remove the two 3.2 mm screws.

  • These screws are angled toward the outer case and are also very small. Use a sharp screwdriver and be careful not to strip the screws.

Svita le due viti da 3,2 mm.

Queste viti sono inclinate verso la copertura esterna e sono molto piccole. Usa un cacciavite appuntito e stai molto attento a non spanarle.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.