Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use a pair of tweezers to firmly grasp the plastic clip and remove it from the iPhone.
  • Use a pair of tweezers to firmly grasp the plastic clip and remove it from the iPhone.

Usa delle pinzette per afferrare saldamente la clip di plastica e rimuoverla dall'iPhone.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.