Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 17 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use the tip of a spudger to carefully pry the antenna connector up off the AirPort/Bluetooth board.
  • Use the tip of a spudger to carefully pry the antenna connector up off the AirPort/Bluetooth board.

使用挑线器的简短来小心地将天线连接头从AirPort/蓝牙板上拔出。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.