Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 13
Be sure to hold the display and upper case together with your left hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.
  • Be sure to hold the display and upper case together with your left hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.

  • Remove the last remaining T6 Torx screw securing the display to the upper case.

ディスプレイと上部ケースを左手で固定します。しっかり固定できなければ、ディスプレイと上部ケースが落下してしまい、両コンポーネントにダメージを与えてしまいます。

上部ケースにディスプレイを固定している、残りのT6トルクスネジを外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.