Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Pull the camera cable connector straight out of its socket on the logic board.
  • Pull the camera cable connector straight out of its socket on the logic board.

  • Pull the cable parallel to the face of the logic board toward the optical drive opening.

カメラケーブルコネクタを基板上のソケットからまっすぐ引っ張ります。

光学ドライブの開口部分に向かって、基板の表面上に並行にケーブルを引っ張ります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.