Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Disconnect the DC-In board by pulling its cable toward the heat sink.
  • Disconnect the DC-In board by pulling its cable toward the heat sink.

  • Pull the cable parallel to the face of the logic board.

DC-Inボードをヒートシンク側に向けてケーブルを引っ張り、接続を外します。

ケーブルを基板の表面と並行に引っ張ります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.