Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 11
Use the flat end of a spudger to pry the battery indicator cable connector up out of its socket on the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the battery indicator cable connector up out of its socket on the logic board.

スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーインジケーターのケーブルコネクタを基板上のソケットから引き抜きます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.