Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Use the flat end of a spudger to pry the optical drive cable connector up from the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the optical drive cable connector up from the logic board.

  • Fold the optical drive cable back to keep it out of the way of the logic board.

スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブケーブルのコネクタを基板から引き上げます。

光学ドライブケーブルを基板から邪魔にならない位置に折り曲げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.