Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Use the flat end of a spudger to pry the optical drive cable connector up from the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the optical drive cable connector up from the logic board.

  • Fold the optical drive cable back to keep it out of the way of the logic board.

Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del lettore CD dalla sua presa sulla scheda madre.

Piega il cavo del lettore CD all'indietro per liberare la strada alla scheda madre.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.